Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ClusterCommandStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Klasa, która reprezentuje stan i przyczynę anulowania polecenia z TF Cluster.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Zbudować

Metody publiczne

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Konstruktorzy publiczni

ClusterCommandStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Zbudować

Parametry
state ClusterCommand.State : stan polecenia.

cancelReason String : anuluj powód polecenia (jeśli anulowano).

Metody publiczne

getCancelReason

public String getCancelReason ()

Zwroty
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

Zwroty
ClusterCommand.State