Informacje o urządzeniu klastra

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Klasa do hermetyzacji informacji o urządzeniu klastra do przekazania.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class ClusterDeviceInfo.Builder

Metody publiczne

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla informacji o tym urządzeniu.

Metody publiczne

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Zwroty
DeviceDescriptor

pobierz dodatkowe informacje

public  getExtraInfo ()

Zwroty

pobierzNazwaGrupy

public String getGroupName ()

Zwroty
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

Zwroty
String

doJSON

public JSONObject toJSON ()

Generuje obiekt JSON dla informacji o tym urządzeniu.

Zwroty
JSONObject JSONObject odpowiednik informacji o tym urządzeniu.

Rzuty
org.json.JSONException
JSONException