ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


Strategie wybierania plików.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Metody publiczne

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

Wartości wyliczeniowe

WYBIERZ_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

WYBIERZ_OSTATNI

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Metody publiczne

wartość

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

wartości

public static final FilePickingStrategy[] values ()

Zwroty
FilePickingStrategy[]