קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

IClusterEvent

public interface IClusterEvent

com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent


ממשק לכל אירוע אשכול שיועלה ל- TFC.

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract JSONObject toJSON ()

שיטות ציבוריות

toJSON

public abstract JSONObject toJSON ()

החזרות
JSONObject

זורק
JSONException