IClusterEventYükleyici

public interface IClusterEventUploader

com.android.tradefed.cluster.IClusterEventUploader<T, com.android.tradefed.cluster.IClusterEvent'i genişletir >


ClusterEventUploader için Arayüz

Özet

Genel yöntemler

abstract void flush ()

Kuyruğa alınan tüm etkinliklerin yüklenmesini zorunlu kılın.

abstract long getEventUploadInterval ()

Yükleme aralığını alın.

abstract int getMaxBatchSize ()

Olayları yüklerken kullanılan maksimum parti boyutunu alın.

abstract void postEvent (T event)

TFC'ye bir etkinlik gönderir.

abstract void setEventUploadInterval (long interval)

Etkinlikleri ne sıklıkta TFC'ye yükleyeceğimizi ayarlayın.

abstract void setMaxBatchSize (int batchSize)

Tek seferde yüklenecek maksimum etkinlik sayısını elde edin.

Genel yöntemler

floş

public abstract void flush ()

Kuyruğa alınan tüm etkinliklerin yüklenmesini zorunlu kılın.

getEventUploadInterval

public abstract long getEventUploadInterval ()

Yükleme aralığını alın.

İadeler
long ms cinsinden yükleme aralığı.

getMaxBatchSize

public abstract int getMaxBatchSize ()

Olayları yüklerken kullanılan maksimum parti boyutunu alın.

İadeler
int maksimum parti boyutu.

olay sonrası

public abstract void postEvent (T event)

TFC'ye bir etkinlik gönderir. Bu, yüklenecek olayı kuyruğa alır. Etkinlikler gruplandırılacak ve yüklenecektir.

parametreler
event T : yüklenecek olay

setEventUploadInterval

public abstract void setEventUploadInterval (long interval)

Etkinlikleri ne sıklıkta TFC'ye yükleyeceğimizi ayarlayın.

parametreler
interval long : TFC'ye yüklenecek olaylar için ms cinsinden.

setMaxBatchSize

public abstract void setMaxBatchSize (int batchSize)

Tek seferde yüklenecek maksimum etkinlik sayısını elde edin.

parametreler
batchSize int : tek seferde yüklenecek maksimum olay sayısı.