สถานะการร้องขอ

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


คลาสสำหรับจัดเก็บสถานะการร้องขอ

ซึ่งรวมถึงสถานะของกลุ่มการทดสอบที่ทำงานภายในคำขอด้วย

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

สถานะการร้องขอ

public InvocationStatus ()

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

พารามิเตอร์
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

การส่งคืน

ถึง JSON

public JSONObject toJSON ()

การส่งคืน
JSONObject

ขว้าง
JSONException