Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

InvocationStatus

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Klasa do przechowywania stanu wywołania.

Obejmuje to również statusy grup testowych, które działają w ramach wywołania.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InvocationStatus ()

Metody publiczne

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Konstruktorzy publiczni

InvocationStatus

public InvocationStatus ()

Metody publiczne

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Parametry
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

Zwroty

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuty
JSONException