Çağırma Durumu

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Çağırma durumunu depolamak için bir sınıf.

Bu, çağrı içinde çalışan test gruplarının durumlarını da içerir.

Özet

kamu inşaatçılar

InvocationStatus ()

Genel yöntemler

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

kamu inşaatçılar

Çağırma Durumu

public InvocationStatus ()

Genel yöntemler

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

parametreler
progress TestGroupStatus

getTestGroupDurumları

public  getTestGroupStatuses ()

İadeler

JSON'a

public JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException