PodprocessCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


Uruchomienie polecenia podprocesu nie powiodło się.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

Konstruktory publiczne

PodprocessCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

Parametry
message String

cause Throwable