קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

SubprocessCommandException

public class SubprocessCommandException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessCommandException


הפעלת פקודת תהליך -משנה נכשלה.

סיכום

בוני ציבור

SubprocessCommandException (String message, Throwable cause)

בוני ציבור

SubprocessCommandException

public SubprocessCommandException (String message, 
                Throwable cause)

פרמטרים
message String

cause Throwable