Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SubprocessReportingHelper

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Klasa służąca do tworzenia pliku konfiguracyjnego opakowania w celu użycia narzędzia raportującego wyniki podprocesu dla polecenia klastra.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Metody publiczne

File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj wyodrębnianie pliku .class z tradefed.jar i generuj nowy plik raportu raportujący wyniki podprocesu.

Konstruktorzy publiczni

SubprocessReportingHelper

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Parametry
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Metody publiczne

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj wyodrębnianie pliku .class z tradefed.jar i generuj nowy plik raportu raportujący wyniki podprocesu.

Zwroty
File słoik reportera wyników podprocesu do wstrzyknięcia.