SubprocessReportingHelper

public class SubprocessReportingHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.SubprocessReportingHelper


Klasa służąca do tworzenia pliku konfiguracyjnego opakowywania w celu używania raportującego wyniki podprocesu dla polecenia klastra.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SubprocessReportingHelper (String commandLine, String classpath, File workDir, String port)

Metody publiczne

File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj plik wyodrębniania .class z tradefed.jar i generuj nowy słoik raportujący wyniki podprocesu.

Konstruktory publiczne

SubprocessReportingHelper

public SubprocessReportingHelper (String commandLine, 
        String classpath, 
        File workDir, 
        String port)

Parametry
commandLine String

classpath String

workDir File

port String

Metody publiczne

buildSubprocessReporterJar

public File buildSubprocessReporterJar ()

Dynamicznie generuj plik wyodrębniania .class z tradefed.jar i generuj nowy słoik raportujący wyniki podprocesu.

Zwroty
File słoik raportujący wyniki podprocesu do wstrzyknięcia.

Rzuty
IOException