Test Bağlamı

public class TestContext
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestContext


TFC API'sinin TestContext mesajını modellemek için bir sınıf.

Bir TestContext mesajı, aynı test komutunun birden fazla denemesinde aktarılan bağlamsal bilgileri depolamak ve almak için kullanılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestContext ()

Genel yöntemler

void addEnvVars ( envVars) addEnvVars ( envVars)
void addTestResource ( TestResource testResource)
boolean equals (Object o)
static TestContext fromJson (JSONObject json)
String getCommandLine ()
getEnvVars ()
getTestResources ()
void setCommandLine (String commandLine)
JSONObject toJson ()
String toString ()

Kamu inşaatçıları

Test Bağlamı

public TestContext ()

Genel yöntemler

addEnvVars

public void addEnvVars ( envVars)

Parametreler
envVars

addTestResource

public void addTestResource (TestResource testResource)

Parametreler
testResource TestResource

eşittir

public boolean equals (Object o)

Parametreler
o Object

İadeler
boolean

Json'dan

public static TestContext fromJson (JSONObject json)

Parametreler
json JSONObject

İadeler
TestContext

Atar
JSONException

Komut Satırını al

public String getCommandLine ()

İadeler
String

getEnvVars

public  getEnvVars ()

İadeler

getTestResources

public  getTestResources ()

İadeler

setKomut Satırı

public void setCommandLine (String commandLine)

Parametreler
commandLine String

toJson

public JSONObject toJson ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException

toString

public String toString ()

İadeler
String