TestGrubuDurumu

public class TestGroupStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestGroupStatus


Bir test grubunun durumunu saklayacak bir sınıf.

Bir test grubu, aynı test çalıştırması adı altında rapor edilen bir grup test senaryosuna karşılık gelir.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestGroupStatus (String name, int totalTestCount, int completedTestCount, int failedTestCount, int passedTestCount, boolean isComplete, long elapsedTime)

Genel yöntemler

int getCompletedTestCount ()
long getElapsedTime ()
int getFailedTestCount ()
String getName ()
int getPassedTestCount ()
int getTotalTestCount ()
boolean isComplete ()
JSONObject toJSON ()

Kamu inşaatçıları

TestGrubuDurumu

public TestGroupStatus (String name, 
        int totalTestCount, 
        int completedTestCount, 
        int failedTestCount, 
        int passedTestCount, 
        boolean isComplete, 
        long elapsedTime)

Parametreler
name String

totalTestCount int

completedTestCount int

failedTestCount int

passedTestCount int

isComplete boolean

elapsedTime long

Genel yöntemler

getCompletedTestCount

public int getCompletedTestCount ()

İadeler
int

getElapsedTime

public long getElapsedTime ()

İadeler
long

getFailedTestCount

public int getFailedTestCount ()

İadeler
int

getName

public String getName ()

İadeler
String

getPassedTestCount

public int getPassedTestCount ()

İadeler
int

getTotalTestCount

public int getTotalTestCount ()

İadeler
int

tamamlandı

public boolean isComplete ()

İadeler
boolean

JSON'a

public JSONObject toJSON ()

İadeler
JSONObject

Atar
JSONException