TestOutputYükleyici

public class TestOutputUploader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestOutputUploader


Test çıktı dosyalarını yerel dosya sistemine, GCS'ye veya bir HTTP(S) uç noktasına yükler.

Özet

kamu inşaatçılar

TestOutputUploader ()

Genel yöntemler

void setUploadUrl (String url)
String uploadFile (File file, String destPath)

Belirtilen hedef yola bir dosya yükleyin (yükleme URL'sine göre).

kamu inşaatçılar

TestOutputYükleyici

public TestOutputUploader ()

Genel yöntemler

setUploadUrl

public void setUploadUrl (String url)

parametreler
url String

dosya yükleme

public String uploadFile (File file, 
                String destPath)

Belirtilen hedef yola bir dosya yükleyin (yükleme URL'sine göre).

parametreler
file File : yüklenecek dosya

destPath String : göreli hedef yolu

İadeler
String yüklenen dosya URL'si