משאב בדיקה

public class TestResource
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResource


מחלקה לדגם הודעת TestResource המוחזרת על ידי TFC API.

סיכום

שיטות ציבוריות

static TestResource fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray jsonArray)
boolean getDecompress ()
String getDecompressDir ()
File getDecompressDir (File parentDir)
getDecompressFiles ()
File getFile (File parentDir)
String getName ()
String getUrl ()
boolean mountZip ()
JSONObject toJson ()

שיטות ציבוריות

מ-Json

public static TestResource fromJson (JSONObject json)

פרמטרים
json JSONObject

החזרות
TestResource

מ-JsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray jsonArray)

פרמטרים
jsonArray JSONArray

החזרות

זורק
JSONException

getDecompress

public boolean getDecompress ()

החזרות
boolean

getDecompressDir

public String getDecompressDir ()

החזרות
String

getDecompressDir

public File getDecompressDir (File parentDir)

פרמטרים
parentDir File

החזרות
File

getDecompressFiles

public  getDecompressFiles ()

החזרות

getFile

public File getFile (File parentDir)

פרמטרים
parentDir File

החזרות
File

getName

public String getName ()

החזרות
String

getUrl

public String getUrl ()

החזרות
String

mountZip

public boolean mountZip ()

החזרות
boolean

לג'סון

public JSONObject toJson ()

החזרות
JSONObject

זורק
JSONException