TestKaynak İndiricisi

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Test kaynak dosyalarını dosya sisteminden/GCS/HTTP'den indirmek için bir sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestResourceDownloader ()

Genel yöntemler

void download (String urlString, File dest)

Kamu inşaatçıları

TestKaynak İndiricisi

public TestResourceDownloader ()

Genel yöntemler

indirmek

public void download (String urlString, 
                File dest)

Parametreler
urlString String

dest File