Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TestResourceDownloader

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


Klasa do pobierania plików zasobów testowych z systemu plików/GCS/HTTP.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestResourceDownloader ()

Metody publiczne

void download (String urlString, File dest)

Konstruktorzy publiczni

TestResourceDownloader

public TestResourceDownloader ()

Metody publiczne

pobieranie

public void download (String urlString, 
                File dest)

Parametry
urlString String

dest File