קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TestResourceDownloader

public class TestResourceDownloader
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestResourceDownloader


שיעור להורדת קבצי משאבי בדיקה ממערכת הקבצים/GCS/HTTP.

סיכום

בוני ציבור

TestResourceDownloader ()

שיטות ציבוריות

void download (String urlString, File dest)

בוני ציבור

TestResourceDownloader

public TestResourceDownloader ()

שיטות ציבוריות

הורד

public void download (String urlString, 
                File dest)

פרמטרים
urlString String

dest File