TradefedConfigObject.Type

public static final enum TradefedConfigObject.Type
extends Enum< TradefedConfigObject.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type >
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type


Bir küme komut yapılandırmasına eklenebilen yapılandırma nesne türlerinin listesi.

Bu, Configuration içinde tanımlanan yapılandırma nesne türlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Özet

Enum değerleri

TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Genel yöntemler

static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Enum değerleri

RESULT_REPORTER

public static final TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TARGET_PREPARER

public static final TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

BİLİNMEYEN

public static final TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Genel yöntemler

değeri

public static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
TradefedConfigObject.Type

değerler

public static final Type[] values ()

İadeler
Type[]