Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TradefedConfigObject

public class TradefedConfigObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


Klasa do modelowania komunikatu TradefedConfigObject interfejsu API TFC.

Komunikat TradefedConfigObject jest częścią komunikatu TestEnvironment i służy do przekazywania dodatkowych ITargetPreparer lub ITestInvocationListener , które mają zostać dodane do konfiguracji programu uruchamiającego polecenia klastra.

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

enum TradefedConfigObject.Type

Lista typów obiektów konfiguracyjnych, które można wstrzyknąć do konfiguracji polecenia klastra.

Metody publiczne

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

Metody publiczne

fromJson

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

Parametry
json JSONObject

Zwroty
TradefedConfigObject

Rzuty
JSONException

fromJsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

Parametry
arr JSONArray

Zwroty

Rzuty
JSONException

pobierzNazwęKlasy

public String getClassName ()

Zwroty
String

getOptionValues

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

Zwroty
MultiMap <String, String>

getType

public TradefedConfigObject.Type getType ()

Zwroty
TradefedConfigObject.Type