จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

CommandFileParser.CommandLine

public static class CommandFileParser.CommandLine
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser.CommandLine


สรุป

วิธีการสาธารณะ

String[] asArray ()
boolean equals (Object o)
File getFile ()
int getLineNumber ()
int hashCode ()

วิธีการสาธารณะ

asArray

public String[] asArray ()

ผลตอบแทน
String[]

เท่ากับ

public boolean equals (Object o)

พารามิเตอร์
o Object

ผลตอบแทน
boolean

getFile

public File getFile ()

ผลตอบแทน
File

getLineNumber

public int getLineNumber ()

ผลตอบแทน
int

hashCode

public int hashCode ()

ผลตอบแทน
int