Parser plików poleceń

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Parser pliku zawierającego zestaw wierszy poleceń.

Składnia podanego pliku powinna składać się z serii linii. Każda linia jest poleceniem; czyli konfiguracja plus jej opcje:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class CommandFileParser.CommandLine

Konstruktory publiczne

CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnio przeanalizowanym pliku poleceń.

parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozszerzenia makr

Konstruktory publiczne

Parser plików poleceń

public CommandFileParser ()

Metody publiczne

getIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Zwróć pliki poleceń zawarte w ostatnio przeanalizowanym pliku poleceń.

Zwroty

parsePlik

public  parseFile (File file)

Analizuje polecenia zawarte w file , wykonując w razie potrzeby rozszerzenia makr

Parametry
file File : ERROR(/File) do przeanalizowania

Zwroty
lista przeanalizowanych poleceń

Rzuty
jeśli nie udało się odczytać pliku
ConfigurationException jeśli nie można przeanalizować zawartości pliku