KomutDosyaAyrıştırıcı

public class CommandFileParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser


Komut satırları kümesini içeren dosya için ayrıştırıcı.

Verilen dosyanın sözdizimi satır dizisi olmalıdır. Her satır bir komuttur; yani, bir yapılandırma artı seçenekleri:

   [options] config-name
   [options] config-name2
   ...
 

Özet

İç içe sınıflar

class CommandFileParser.CommandLine

kamu inşaatçılar

CommandFileParser ()

Genel yöntemler

getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürür.

parseFile (File file)

file içindeki komutları ayrıştırır, gerektiğinde makro genişletmeleri yapar

kamu inşaatçılar

KomutDosyaAyrıştırıcı

public CommandFileParser ()

Genel yöntemler

GetIncludedFiles

public  getIncludedFiles ()

Son ayrıştırılan komut dosyasının içerdiği komut dosyalarını döndürür.

İadeler

ayrıştırmaDosyası

public  parseFile (File file)

file içindeki komutları ayrıştırır, gerektiğinde makro genişletmeleri yapar

parametreler
file File : ayrıştırılacak ERROR(/File)

İadeler
ayrıştırılmış komutların listesi

Atar
dosya okunamadıysa
ConfigurationException dosyanın içeriği ayrıştırılamadıysa