Yerel Geliştirici

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Bunun Tradefed'i çalıştıran yerel bir geliştirici olup olmadığını algılar ve döndürür.

Özet

kamu inşaatçılar

LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

static void main (String[] mainArgs)

Yerel bir geliştirici için hata kodu 0'ı ve yerel olmadığı için sıfır olmayan bir hata kodunu döndürür.

kamu inşaatçılar

Yerel Geliştirici

public LocalDeveloper ()

Genel yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

Yerel bir geliştirici için hata kodu 0'ı ve yerel olmadığı için sıfır olmayan bir hata kodunu döndürür.

parametreler
mainArgs String