Lokalny programista

public class LocalDeveloper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Wykrywa i zwraca informację, czy jest to lokalny programista obsługujący Tradefed.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LocalDeveloper ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego dewelopera i niezerowy dla nielokalnego.

Konstruktory publiczne

Lokalny programista

public LocalDeveloper ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego dewelopera i niezerowy dla nielokalnego.

Parametry
mainArgs String