Lokalny programista

public class LocalDeveloper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Wykrywa i zwraca, czy jest to lokalny programista korzystający z Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalDeveloper ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego programisty i różny od zera dla nielokalnego.

Konstruktorzy publiczni

Lokalny programista

public LocalDeveloper ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego programisty i różny od zera dla nielokalnego.

Parametry
mainArgs String

,

Lokalny programista

public class LocalDeveloper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.command.LocalDeveloper


Wykrywa i zwraca, czy jest to lokalny programista korzystający z Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalDeveloper ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego programisty i różny od zera dla nielokalnego.

Konstruktorzy publiczni

Lokalny programista

public LocalDeveloper ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Zwraca kod błędu 0 dla lokalnego programisty i różny od zera dla nielokalnego.

Parametry
mainArgs String