จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ConfigCompleter

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


การดำเนินงานของ Completer สำหรับการกำหนดค่า TF ของเรา

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

วิธีการสาธารณะ

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

ผู้สร้างสาธารณะ

ConfigCompleter

public ConfigCompleter ( listConfig)

พารามิเตอร์
listConfig

วิธีการสาธารณะ

เสร็จสิ้น

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

พารามิเตอร์
reader LineReader

line ParsedLine

candidates