Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Yapılandırma Tamamlayıcı

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


Uygulanması Completer bizim TF yapılandırmaları için.

Özet

Kamu inşaatçıları

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

Genel yöntemler

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

Kamu inşaatçıları

Yapılandırma Tamamlayıcı

public ConfigCompleter ( listConfig)

parametreler
listConfig

Genel yöntemler

tamamlayınız

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

parametreler
reader LineReader

line ParsedLine

candidates