ConsoleReaderOutputStream

public class ConsoleReaderOutputStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConsoleReaderOutputStream


System.out.print() işlevinin kullanıcının LineReader unfinishedLine'ı ile iyi çalışmasını sağlamak için kullanılabilecek bir OutputStream.

Önemsiz performans testlerinde bu sınıfın ölçülebilir bir performans etkisi olmadı.

Özet

Kamu inşaatçıları

ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Genel yöntemler

LineReader getConsoleReader ()

Dahili olarak kullandığımız LineReader örneğini edinin

void write (byte[] b, int off, int len)

void write (int b)

Kamu inşaatçıları

ConsoleReaderOutputStream

public ConsoleReaderOutputStream (LineReader reader)

Parametreler
reader LineReader

Genel yöntemler

getConsoleReader

public LineReader getConsoleReader ()

Dahili olarak kullandığımız LineReader örneğini edinin

İadeler
LineReader

yazmak

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Parametreler
b byte

off int

len int

yazmak

public void write (int b)

Parametreler
b int