קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ConfigurationDef.ConfigObjectDef

public static class ConfigurationDef.ConfigObjectDef
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.config.ConfigurationDef.ConfigObjectDef


אובייקט להחזיק מידע עבור className ומספר המראה שיש לו (למשל, אם לתצורה יש אותו אובייקט פעמיים, הראשון יהיה מספר ההופעה הראשון).