קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

ConfigurationException

public class ConfigurationException
extends HarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException


נזרק אם לא ניתן היה לטעון את התצורה.

סיכום

בנאים ציבוריים

ConfigurationException (String msg)

יוצר ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

יוצר ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause)

יוצר ConfigurationException .

ConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

יוצר ConfigurationException .

בנאים ציבוריים

ConfigurationException

public ConfigurationException (String msg)

יוצר ConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעותית

ConfigurationException

public ConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

יוצר ConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעותית

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier המשויך לחריג

ConfigurationException

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause)

יוצר ConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעותית

cause Throwable : Throwable שמייצג את הסיבה המקורית לשגיאה

ConfigurationException

public ConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

יוצר ConfigurationException .

פרמטרים
msg String : הודעת שגיאה משמעותית

cause Throwable : Throwable שמייצג את הסיבה המקורית לשגיאה

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier המשויך לחריג