ConfigurationFactory.ExceptionLoader

protected class ConfigurationFactory.ExceptionLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ExceptionLoader


Özet

Kamu inşaatçıları

ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Genel yöntemler

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isBundledConfig (String name)

Sınıf yolunda bulunan bir yapılandırma dosyasıysa true değerini döndürür.

void loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)
void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

tradefed.jar içinde paketlenmiş yapılandırmalar yalnızca tradefed.jar içinde paketlenmiş diğer yapılandırmaları içerebilir.

Korumalı yöntemler

String findConfigName (String name, String parentName)

Adına ve üst adına göre yapılandırmanın adını bulun.

boolean isTrackableConfig (String name)

Yapılandırmanın yaşam döngüsünü izlemeli veya izlememelidir.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Dinamik yükleme için yapılandırmayı izleyin.

Kamu inşaatçıları

İstisna Yükleyici

public ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Parametreler
isGlobal boolean

Genel yöntemler

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Parametreler
name String

templateMap

İadeler
ConfigurationDef

Atar
ConfigurationException

isBundledConfig

public boolean isBundledConfig (String name)

Sınıf yolunda bulunan bir yapılandırma dosyasıysa true değerini döndürür.

Parametreler
name String

İadeler
boolean

Yapılandırma Yükle

public void loadConfiguration (String name, 
        ConfigurationDef def, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Parametreler
name String

def ConfigurationDef

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Atar
ConfigurationException

loadIncludedConfiguration

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

tradefed.jar içinde paketlenmiş yapılandırmalar yalnızca tradefed.jar içinde paketlenmiş diğer yapılandırmaları içerebilir. Ancak yerel (harici) yapılandırmalar hem yerel (harici) hem de paketlenmiş yapılandırmaları içerebilir.

Parametreler
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Atar
ConfigurationException

Korumalı yöntemler

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Adına ve üst adına göre yapılandırmanın adını bulun. Bu, paket yapılandırmalarını ve yerel yapılandırmaları doğru şekilde işlemek için kullanılır.

Parametreler
name String : yapılandırmanın adı

parentName String : config'in ebeveyninin adı.

İadeler
String yapılandırmanın tam adı.

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Yapılandırmanın yaşam döngüsünü izlemeli veya izlememelidir.

Parametreler
name String : yapılandırmanın adı

İadeler
boolean Yapılandırma izlenebilirse true , aksi halde false .

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Dinamik yükleme için yapılandırmayı izleyin. Şu anda yalnızca yerel dosyalar desteklenmektedir.

Parametreler
name String : yapılandırmanın adı

def ConfigurationDef : yapılandırmanın def'i.