Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ConfigurationUtil

public class ConfigurationUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationUtil


Funkcje narzędziowe do obsługi plików konfiguracyjnych.

streszczenie

Pola

public static final String CLASS_NAME

public static final String CONFIGURATION_NAME

public static final String KEY_NAME

public static final String NAME_NAME

public static final String OPTION_NAME

public static final String VALUE_NAME

Konstruktorzy publiczni

ConfigurationUtil ()

Metody publiczne

static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, dirs, configNamePatterns) getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, dirs, configNamePatterns) getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, dirs, configNamePatterns)

Wyszukaj określony wzorzec w podanych katalogach.

static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, dirs) getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, dirs)

Pomoc w uzyskaniu testowych plików konfiguracyjnych z podanych katalogów.

static getConfigNamesFromDirs (String subPath, dirs) getConfigNamesFromDirs (String subPath, dirs)

Pomoc w uzyskaniu testowych plików konfiguracyjnych z podanych katalogów.

Pola

NAZWA KLASY

public static final String CLASS_NAME

CONFIGURATION_NAME

public static final String CONFIGURATION_NAME

KEY_NAME

public static final String KEY_NAME

NAZWA NAZWA

public static final String NAME_NAME

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

VALUE_NAME

public static final String VALUE_NAME

Konstruktorzy publiczni

ConfigurationUtil

public ConfigurationUtil ()

Metody publiczne

getConfigNamesFileFromDirs

public static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, 
         dirs, 
         configNamePatterns)

Wyszukaj określony wzorzec w podanych katalogach.

Parametry
subPath String : lokalizacja, w której należy szukać konfiguracji. Może mieć wartość null.

dirs : Lista ERROR(/File) dodatkowych katalogów do wyszukiwania konfiguracji testowych

configNamePatterns : lista wzorców dla plików do znalezienia.

Zwroty
zestaw ERROR(/File) który został znaleziony.

getConfigNamesFileFromDirs

public static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, 
         dirs)

Pomoc w uzyskaniu testowych plików konfiguracyjnych z podanych katalogów.

Parametry
subPath String : lokalizacja, w której należy szukać konfiguracji. Może mieć wartość null.

dirs : Lista ERROR(/File) dodatkowych katalogów do wyszukiwania konfiguracji testowych

Zwroty
zestaw ERROR(/File) który został znaleziony.

getConfigNamesFromDirs

public static getConfigNamesFromDirs (String subPath, 
         dirs)

Pomoc w uzyskaniu testowych plików konfiguracyjnych z podanych katalogów.

Parametry
subPath String : gdzie szukać konfiguracji. Może mieć wartość null.

dirs : lista ERROR(/File) dodatkowych katalogów do wyszukiwania konfiguracji testowych

Zwroty