KonfigurasiXmlParserSettings

public class ConfigurationXmlParserSettings
extends Object

java.lang.Objek
com.Android.tradefed.config.ConfigurationXmlParserSettings


Kelas sederhana untuk menerima pengaturan untuk ConfigurationXmlParser

Untuk meneruskan pengaturan ke kelas ini, alias adalah wajib. Jadi sesuatu seperti --template:map name filename.xml akan berfungsi, tetapi ini TIDAK akan berfungsi: --map name filename.xml .

Ringkasan

bidang

public MultiMap <String, String> templateMap

Konstruktor publik

ConfigurationXmlParserSettings ()

bidang

templatPeta

public MultiMap<String, String> templateMap

Konstruktor publik

KonfigurasiXmlParserSettings

public ConfigurationXmlParserSettings ()