DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Metody publiczne

obciążenie

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje program rozpoznawania nazw, który może obsłużyć podany schemat.

Parametry
scheme String : schemat identyfikatora URI, który ma obsługiwać załadowany program tłumaczący.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego mechanizmu rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza polecenia TF „dynamic-resolver-args”.

Zwroty
IRemoteFileResolver

Rzuty
jeśli nie można załadować i/lub zainicjować programu tłumaczącego, który obsługuje określony schemat.