จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IConfigOptionValueTransformer

public interface IConfigOptionValueTransformer

com.android.tradefed.config.IConfigOptionValueTransformer


อินเทอร์เฟซสำหรับจัดการค่าตัวเลือกการกำหนดค่า

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

วิธีการสาธารณะ

แปลง

public abstract Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

พารามิเตอร์
configObj Object

option Option

fieldValue Object

คืนสินค้า
Object