IConfigurationServer

public interface IConfigurationServer

com.android.tradefed.config.IConfigurationServer


Interfejs dla serwera konfiguracyjnego.

Zamiast zaczynać od pliku konfiguracyjnego hosta, instancja Tradefed może zaczynać się od IConfigurationServer . Tradefed rozpoczyna się od IConfigurationServer który załaduje konfigurację bieżącego hosta ze zdalnego magazynu i załaduje wszystkie zależne konfiguracje w razie potrzeby. Tradefed może zaczynać się od IConfigurationServer lub pliku konfiguracyjnego, ale nie obu jednocześnie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract InputStream getConfig (String name)

Pobierz zawartość konfiguracji według jej nazwy.

abstract String getCurrentHostConfig ()

Uzyskaj nazwę pliku konfiguracyjnego bieżącego hosta dla bieżącej sesji Tradefed.

Metody publiczne

getConfig

public abstract InputStream getConfig (String name)

Pobierz zawartość konfiguracji według jej nazwy.

Parametry
name String : nazwa konfiguracji

Zwroty
InputStream ERROR(/InputStream) to zawartość pliku konfiguracyjnego.

Rzuty
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

getCurrentHostConfig

public abstract String getCurrentHostConfig ()

Uzyskaj nazwę pliku konfiguracyjnego bieżącego hosta dla bieżącej sesji Tradefed. Zamiast odczytywać plik konfiguracyjny hosta z plików lokalnych, Tradefed startuje z serwerem IConfigurationServer , który pobierze konfigurację hosta z serwera.

Zwroty
String nazwa pliku konfiguracyjnego hosta.

Rzuty
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException