Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .

Streszczenie

Klasy zagnieżdżone

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Wyjątek zgłoszony, jeśli nie można załadować lub zainicjować programu rozpoznawania nazw.

Metody publiczne

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Ładuje przelicznik, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Metody publiczne

Załaduj

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Ładuje przelicznik, który może obsłużyć dostarczony schemat.

Parametry
scheme String : schemat URI, który ma obsłużyć załadowany resolver.

config : mapa wszystkich par klucz-wartość konfiguracji dynamicznego rozpoznawania nazw określonych przez flagę wiersza polecenia „dynamic-resolver-args” TF.

Zwroty
IRemoteFileResolver

Rzuty
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException jeśli resolver, który obsługuje określony schemat, nie może być załadowany i/lub zainicjowany.