IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


IRemoteFileResolver uygulamalarını yükler.

Özet

İç içe sınıflar

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Bir çözümleyici yüklenemez veya başlatılamazsa istisna atılır.

Genel yöntemler

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Sağlanan düzeni işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

Genel yöntemler

yük

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Sağlanan düzeni işleyebilecek bir çözümleyici yükler.

parametreler
scheme String : yüklenen çözümleyicinin işlemesi beklenen URI şeması.

config : 'dynamic-resolver-args' TF komut satırı bayrağı tarafından belirtilen tüm dinamik çözümleyici yapılandırma anahtar/değer çiftlerinin haritası.

İadeler
IRemoteFileResolver

Atar
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException belirtilen şemayı işleyen çözümleyici yüklenemez ve/veya başlatılamazsa.