Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

NoOpConfigOptionValueTransformer

public class NoOpConfigOptionValueTransformer
extends Object implements IConfigOptionValueTransformer

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.NoOpConfigOptionValueTransformer


IConfigOptionValueTransformer bez operacji

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NoOpConfigOptionValueTransformer ()

Metody publiczne

Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

Konstruktorzy publiczni

NoOpConfigOptionValueTransformer

public NoOpConfigOptionValueTransformer ()

Metody publiczne

przekształcać

public Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Parametry
configObj Object

option Option

fieldValue Object

Zwroty
Object