จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

NoOpConfigOptionValueTransformer

public class NoOpConfigOptionValueTransformer
extends Object implements IConfigOptionValueTransformer

java.lang.Object
. com.android.tradefed.config.NoOpConfigOptionValueTransformer


IConfigOptionValueTransformer แบบไม่ต้องดำเนินการ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

NoOpConfigOptionValueTransformer ()

วิธีการสาธารณะ

Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

ผู้สร้างสาธารณะ

NoOpConfigOptionValueTransformer

public NoOpConfigOptionValueTransformer ()

วิธีการสาธารณะ

แปลง

public Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

พารามิเตอร์
configObj Object

option Option

fieldValue Object

คืนสินค้า
Object