אפשרות.חשיבות

public static final enum Option.Importance
extends Enum< Option.Importance >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.Option.Importance >
com.android.tradefed.config.Option.חשיבות


סיכום

ערכי מנה

Option.Importance ALWAYS

תמיד יש להתייחס לאפשרות כחשובה

Option.Importance IF_UNSET

יש להתייחס לאופציה כחשובה רק אם אין לה ערך

Option.Importance NEVER

לעולם אין להתייחס לאפשרות כחשובה

שיטות ציבוריות

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

ערכי מנה

תמיד

public static final Option.Importance ALWAYS

תמיד יש להתייחס לאפשרות כחשובה

IF_UNSET

public static final Option.Importance IF_UNSET

יש להתייחס לאופציה כחשובה רק אם אין לה ערך

לעולם לא

public static final Option.Importance NEVER

לעולם אין להתייחס לאפשרות כחשובה

שיטות ציבוריות

ערך של

public static Option.Importance valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
Option.Importance

ערכים

public static final Importance[] values ()

החזרות
Importance[]