Klasa opcji

public abstract @interface OptionClass
implements Annotation

com.android.tradefed.config.OptionClass


Adnotuje klasę jako reprezentującą obiekt IConfiguration .

Streszczenie

Metody publiczne

String alias ()

Opcjonalny alias opisowy dla tego obiektu konfiguracji.

boolean global_namespace ()

Czy dodać tę Option do globalnej przestrzeni nazw opcji.

Metody publiczne

Alias

public String alias ()

Opcjonalny alias opisowy dla tego obiektu konfiguracji.

Ten alias będzie obecnie używany do dwóch celów:

  • wyświetlane w danych wyjściowych pomocy, aby ułatwić klasyfikowanie opcji
  • może być używany do nazw argumentów wiersza poleceń Option , w przypadkach, gdy dana Option#name() nie jest unikalna wśród obiektów konfiguracyjnych. Aby udostępnić przestrzeń nazw z argumentem wiersza poleceń Option , użyj tego formatu:

    „--[alias klasy opcji]: [nazwa opcji]”.

Zwroty
String

globalna_przestrzeń_nazw

public boolean global_namespace ()

Czy dodać tę Option do globalnej przestrzeni nazw opcji.

Jeśli true (domyślnie), będzie można określić tę opcję po prostu przez jej nazwę -- --[Option name] . Jeśli false , to alias lub inna specyficzna przestrzeń nazw (taka jak pełna nazwa klasy) musi być określona w celu użycia Option s dla tej klasy -- --[OptionClass alias]:[Option name] będzie działać, ale --[Option name] nie zostanie rozwiązany do Option .

FIXME: zaktualizuj metody dokumentacji, aby rozróżnić klasy/pola, które nie znajdują się w globalnej przestrzeni nazw FIXME:

Zwroty
boolean