Wyjątek OptionNotAllowed

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Specyficzny ConfigurationException , gdy opcja nie może zostać przekazana w wierszu polecenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Konstruktory publiczne

Wyjątek OptionNotAllowed

public OptionNotAllowedException (String msg)

Parametry
msg String

Wyjątek OptionNotAllowed

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Parametry
msg String

cause Throwable