Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Opcja Niedozwolone Wyjątek

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Określony ConfigurationException , gdy nie można przekazać opcji w wierszu polecenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Konstruktorzy publiczni

Opcja Niedozwolone Wyjątek

public OptionNotAllowedException (String msg)

Parametry
msg String

Opcja Niedozwolone Wyjątek

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Parametry
msg String

cause Throwable