ตัวเลือกไม่อนุญาตข้อยกเว้น

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


ConfigurationException เฉพาะเมื่อไม่อนุญาตให้ส่งตัวเลือกในบรรทัดคำสั่ง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวเลือกไม่อนุญาตข้อยกเว้น

public OptionNotAllowedException (String msg)

พารามิเตอร์
msg String

ตัวเลือกไม่อนุญาตข้อยกเว้น

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

พารามิเตอร์
msg String

cause Throwable