Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

OptionNotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Komut satırında bir seçeneğin iletilmesine izin verilmediğinde belirli ConfigurationException .

Özet

Kamu inşaatçıları

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Kamu inşaatçıları

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

parametreler
msg String

OptionNotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

parametreler
msg String

cause Throwable