RetryConfigurationFactory

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


Fabryka obsługująca ponawianie polecenia.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponawiania próby z programu uruchamiającego ponawianie.

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz pojedynczą instancję IConfigurationFactory .

Konstruktory publiczne

RetryConfigurationFactory

public RetryConfigurationFactory ()

Metody publiczne

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

Utwórz konfigurację ponawiania próby z programu uruchamiającego ponawianie.

Parametry
retryConfig IConfiguration

Zwroty
IConfiguration

Rzuty
ConfigurationException

uzyskac instancje

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

Pobierz pojedynczą instancję IConfigurationFactory .

Zwroty
RetryConfigurationFactory