Błąd rozwiązania szablonu

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


ConfigurationException rozszerzający klasę dla błędu związanego z szablonem podczas analizowania konfiguracji. Umożliwia łatwe wykrycie tego błędu.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

Tworzy błąd TemplateResolutionError .

Metody publiczne

String getConfigName ()

Zwróć nazwę konfiguracji, która zgłosiła wyjątek w pierwszej kolejności.

String getTemplateKey ()

Zwróć klucz szablonu, który jest używany do zastąpienia szablonu.

Konstruktory publiczne

Błąd rozwiązania szablonu

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

Tworzy błąd TemplateResolutionError .

Parametry
configName String : nazwa konfiguracji, której dotyczy

templateName String : nazwa klucza używana do zastąpienia szablonu.

Metody publiczne

getConfigName

public String getConfigName ()

Zwróć nazwę konfiguracji, która zgłosiła wyjątek w pierwszej kolejności.

Zwroty
String

pobierz klucz szablonu

public String getTemplateKey ()

Zwróć klucz szablonu, który jest używany do zastąpienia szablonu.

Zwroty
String