TemplateResolutionError

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


تمدد فئة ConfigurationException لخطأ متعلق بالقالب أثناء تحليل التكوين. يسمح باكتشاف هذا الخطأ بسهولة.

ملخص

المنشأت العامة

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

ينشئ TemplateResolutionError .

الأساليب العامة

String getConfigName ()

قم بإعادة اسم التكوين الذي أثار الاستثناء في المقام الأول.

String getTemplateKey ()

أعد مفتاح القالب المستخدم لاستبدال القالب.

المنشأت العامة

TemplateResolutionError

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

ينشئ TemplateResolutionError .

حدود
configName String : اسم التكوين المتضمن

templateName String : اسم المفتاح المستخدم لاستبدال القالب.

الأساليب العامة

getConfigName

public String getConfigName ()

قم بإعادة اسم التكوين الذي أثار الاستثناء في المقام الأول.

عائدات
String

getTemplateKey

public String getTemplateKey ()

أعد مفتاح القالب المستخدم لاستبدال القالب.

عائدات
String