KomutSeçenekleriGetter

public class CommandOptionsGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.CommandOptionsGetter


Belirli bir çağrının komut seçenekleri değerini döndüren hizmet uygulaması. Bu, gelecekte daha fazla seçeneği desteklemek için genişletilebilir.

Özet

Alanlar

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String OPTION_NAME

Kamu inşaatçıları

CommandOptionsGetter ()

Genel yöntemler

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

İsteğe göre bir FeatureResponse döndürür.

String getName ()

Özelliğin adı.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Alanlar

COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

Kamu inşaatçıları

KomutSeçenekleriGetter

public CommandOptionsGetter ()

Genel yöntemler

uygulamak

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

İsteğe göre bir FeatureResponse döndürür.

Parametreler
request FeatureRequest

İadeler
FeatureResponse

getName

public String getName ()

Özelliğin adı. FeatureRequest#getName() eşleşmelidir.

İadeler
String

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration